Het ontwikkelen van domein specifieke talen is een vak apart. Ik kan u helpen bij het ontwikkelen van domein specifieke talen op zowel technisch alsook op business gebied.Geen idee of een DSL nuttig kan zijn, maar wel een vermoeden? Een haalbaarheidsonderzoek kan snel aantonen of, en zo ja waar, domein specifieke talen van voordeel kunnen zijn. Vervolgens bekijken we samen wat de voordelen zijn, en welke investering nodig is om die te behalen. Met zo een volledig ROI plaatje kunt u eenvoudiger beslissingen nemen.

Het ontwikkelen van domein specifieke talen heeft veel verschillende aspecten:

  • Modelleren van het domein, hetgeen we altijd samen doen. U kent tenslotte uw domein het best , ik weet hoe je dit in een model voor een domein specifieke taal kan vangen.
  • Het kiezen van de concrete syntax voor de DSL. Dit kan zowel een tekstuele syntax, een grafische syntax, of een combinatie van beiden zijn. Soms wordt hier nogal laatdunkend over gedaan, alsof alleen de abstract concepten tellen. Echter, als je beseft dat de concrete syntax de "user interface" van de DSL is, wordt duidelijk dat dit een essentieel aspect is.
  • Ontwikkeling van de tools om effectief te werken met de DSL. Dit gebeurd meestal in een iteratief proces om zo vroeg mogelijk feedback vanuit de gebruikers te krijgen.
  • Inbedden van domein specifieke modellering in uw bedrijf, zowel vanuit organisatorisch perspectief, alsook vanuit technisch oogpunt.
  • Training voor gebruikers.

Voorbeelden van DSL die we de afgelopen periode ontwikkeld hebben zijn te vinden in de Projecten sectie van deze site.

Als u interesse heeft, kan u contact opnemen met Jos Warmer en kunnen we (on)mogelijkheden bespreken.