Model gestuurde software ontwikkeling zonder tools is als een timmerman zonder hamer: veel bereik je niet! We willen hier benadrukken dat als je model gestuurde software ontwikkeling gaat toepassen, dat het noodzakelijk is om de juiste tooling te hebben.

Tegenwoordig is een groot scala aan tools beschikbaar, de keuze hangt erg af van de context waarin de tools gebruikt gaan worden Voorbeelden van tools zijn onder meer:

De Eclipse modeling tools is een complete verzameling van open source modelering tools gebaseerd op het Eclipse platform. Wij dragen actief bij aan deze tools. Jos Warmer is de initiatiefnemer van het Spray open source project, terwijl onze onze business partner Itemis onder meer de belangrijkste partij is achter de EMF, Xtext en Xtend projecten. Wij hebben uitgebreide kennis en ervaring in het gebruik van genoemde en ook van andere Eclipse tools.

Een van de voordelen van op Eclipse gebaseerde tools os dat het goed geintegreerd kan worden met alle andere beschikbare Eclipse tools. Dit resutleerd in een uitgebreidde omgeving waarin alle spofwtare ontwikkelingsactivioteiten ondersteund worden. Om de business gebruikers af te schermen van alle software ontwikkel tools, kunnen de DSL tools die deze business experts nodig hebben ook geheel standalone geïnstalleerd worden. Zo kunnen zowel business gebruikers als ontwikkelaars in de voor hen optimale omgeving werken.