Hoewel OpenModeling uit slechts een persoon bestaat (Jos Warmer), kunnen wij wel complete projecten uitvoeren, hetzij in een team waarin ook uw ontwikkelaars meewerken, hetzij met een dedicated team van onze kant.

Via mijn business partner Itemis heb ik toegang to een grote groep uitstekende professionals met een uitgebreide ervaring in het uitvoeren van model gestuurde projecten. Daarnaast heb ik een netwerk van onafhankelijke experts voor het vervullen van alle rollen die nodig zijn voor een project.

In het menu onder projecten staan enkele van de projecten waarvoor ik als architect de eindverantwoordelijkheid heb gehad Zo is het PMW project geheel uitgevoerd met onafhankelijk experts uit mijn eigen netwerk, terwijl de projecten voor Service2Media en FMTC in een gemengd team met de klant zijn uitgevoerd. Het Spray open source project wordt in samenwerking met o.a. Itemis uitgevoerd.

Voor de duidelijkheid, ik ben geen PowerPoint architect, als architect neem ik ook graag de rol van lead developer op ons om ervoor te zorgen dat alles op de juiste wijze wordt uitgevoerd.