Praktisch UML is a Dutch book, therefore this page is only available in Dutch.

Praktisch UML is het Nederlandstalige standaardwerk over UML. Geschreven door Jos Warmer en Anneke Kleppe, mede-auteurs van de UML standaard.

Praktisch UML is een handleiding voor het toepassen van de Unified Modeling Language (UML), de standaard voor objectgeoriënteerde analyse en ontwerp, die sinds 1997 wereldwijd gebruikt wordt.

Praktisch UML biedt:

  • een beschrijving van de belangrijkste objectgeoriënteerde principes;
  • een beschrijving van de diverse UML diagrammen;
  • inzicht in de samenhang tussen de UML diagrammen;
  • een overzicht van de notatie van de UML diagrammen;
  • een beschrijving van de Object Constraint Language;
  • een complete werkwijze waarmee de diagrammen ontwikkeld kunnen worden;
  • een doorlopende case, ter illustratie van deze werkwijze;
  • een website met opgavenmateriaal dat aansluit bij de behandelde stof: www.pearsoneducation.nl/warmer.

Praktisch UML is bedoeld voor iedereen die op een of andere manier betrokken is bij objectgeoriënteerde systeemontwikkeling. Het kan dienen als introductie tot UML of naslagwerk voor zowel studenten als professionele automatiseerders.

Jos Warmer en Anneke Kleppe hebben jarenlange ervaring in het gebruik van objectgeoriënteerde modelleringstechnieken. Beiden zijn vanaf het begin betrokken geweest bij het opstellen van de UML standaard.